50°32'42.5"N 13°31'33.8"E
50°28'35.4"N 13°36'55.188"E

Letošní sezóna ukončena.

Budeme se na vás těšit
v následujícím roce 2022.

Pokud nám to situace umožní,
v květnu 2022 zpřístupníme
rezervační systém.

Více informací naleznete
i na našem FB profilu Uhelné safari.

intro image
stopwatch

Délka exkurze

3,5 - 4,5 hodiny

Kalendář

Exkurze probíhají

od května do září


O projektu

Vršanská uhelná a Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari. Veřejnosti tak umožňují zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě. Za dobu trvání projektu se s touto činností seznámilo téměř 26 000 lidí z celé ČR i ze zahraničí.

Kamzík
Těžba uhlí Uhlí
Slavíme 10 let

V roce 2019 jsme slavili 10 let

Uhelné safari otevřelo své brány poprvé před deseti lety. Od roku 2009 tedy ukazujeme veřejnosti nejen to, jak probíhá těžba uhlí, ale také to, jak pečlivě a zodpovědně se stavíme k rekultivaci krajiny. Za první dekádu nás navštívilo neuvěřitelných 26 000 lidí z ČR i ze zahraničí. Děkujeme veřejnosti za její zájem a těšíme se na dalších deset let. Otevíráme novou kapitolu, ve které máme v plánu náš areál dále zkrášlovat a zdokonalovat, a budeme se těšit na další návštěvníky.

Panorama

Exkurze

Populární Uhelné safari se v roce 2021 pro veřejnost nekonalo.

Skupina Sev.en Energy se rozhodla exkurze do těžebních provozů a na rekultivace nepořádat s ohledem na přísná opatření, která by musela přijmout.

Pevně věříme, že v roce 2022 nám to situace umožní a budeme moci vás přivítat.

Účast na Uhelném safari nedoporučujeme těhotným ženám. Exkurze do lomů jsou pouze pro děti starší 12 let. Domácím mazlíčkům NENÍ safari povoleno. Je nutné mít pevné uzavřené kotníkové boty s plochou podrážkou. Účastník v nevhodné obuvi (pantofle, otevřená či prstová obuv) nebude do skupiny zařazen. Všechny exkurze probíhají pouze v českém jazyce. Tlumočníka si musí v případě potřeby vždy daná skupina či jedinec zařídit individuálně.

Nelze absolvovat s domácím mazlíčkem.

Není povolena otevřená obuv.

Nedoporučujeme těhotným ženám.

Nevhodné pro děti mladší 12 let (u tras 1 a 2).

Při nedodržení těchto základních pravidel je průvodce oprávněn účastníka z exkurze vyloučit. Účastník exkurze bere na vědomí, že organizátor exkurze je v souvislosti s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů oprávněn zpracovávat identifikační osobní údaje účastníka exkurze nezbytné k realizaci exkurze (zejm. k zajištění vstupu účastníka do těžebních lokalit, k zajištění ochrany a bezpečnosti účastníka a k informování účastníka o případných organizačních pokynech), přičemž těmito osobními údaji účastníka jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Organizátor tyto osobní údaje zpracovává výlučně za účelem realizace exkurze a dále s nimi nijak nenakládá. Osobní údaje organizátor uchovává po dobu jednoho roku od uskutečnění exkurze, poté jsou osobní údaje bez dalšího vymazány.

Focení a filmování

Focení a filmování je povoleno po celou dobu exkurze.
Podmínky pro televizní a filmové štáby na základě individuální potřeby a domluvy e-mailem na adrese safari@7group.cz .

Komerční nabídka

8 000 Kč za exkurzi do lomu (trasy 1 a 2) – podmínky je třeba domluvit individuálně e-mailem na adrese safari@7group.cz .

Školní exkurze

Školní skupiny s pedagogickým doprovodem mají zvýhodněné vstupné.
ZŠ 2. stupně – 40 Kč za žáka, SŠ a VŠ – 70 Kč za žáka. Prostřednictvím registračního systému si musí termín exkurze zarezervovat a zaškrtnout políčko „školní exkurze“. Poté bude zaslán e-mail s potvrzením rezervace a podklady k platbě. Platby přijímáme převodem z účtu. V případě, že učitel při rezervaci termínu na trase 1 a 2 nevyplnil jména všech účastníků, prosíme o dodání jmenného seznamu nejpozději týden před exkurzí na adresu safari@7group.cz. Kapacita jednoho vozidla je 18 osob.

Trasy

Panorama

NOVÁ CYKLOTRASA – 7eko track

Vydejte se na 7eko track po nové cyklotrase v rekultivované krajině na Mostecku. Cestou budete projíždět novodobou divočinou, tedy místy, kde stojí za to chvíli zůstat a rozhlédnout se. Kde se dříve těžilo uhlí, najdete dnes chráněné rostliny a živočichy. Jednotlivá zastavení jsou označena QR kódy, které vás odvedou přímo do interaktivní mapy.

Start 7eko tracku je z cyklostezky Komořany – Jiřetín č. 3108. Souřadnice startu 50.5405281N, 13.5791553E. Nebo se na ní dostanete také z mosteckého jezera Matylda po vyznačené trase na mapě.

ZOBRAZIT TRASU
Cyklo
Panorama

REKULTIVAČNÍ TRASA Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Ve spolupráci s firmou FlyHeli.cz jsme připravili prohlídku rekultivací z ptačí perspektivy. Objednat si můžete lety vrtulníkem a z výšky uvidíte nejen aktivní lomy, ale především zcela proměněnou krajinu dřívějších hnědouhelných dolů, která se po rekultivacích vrací zpět přírodě.

Ukážeme vám upravené svahy a zbytkovou těžbu lomu ČSA či zámek Jezeří. Zajímavá místa uvidíte také kolem lomu Vršany, kde se nachází vinice, hipodrom, odstavená důlní technika nebo základ Moře klidu.

Všechno jsou to jedinečné scenérie, které stojí za návštěvu.

VÍCE INFORMACÍ
FlyHeli
Panorama

Trasa 1
Lom ČSA

Pro Rodinu

Pro rodinu
s dětmi od 12 let

Délka exurze

Délka exkurze
4,5 hodiny

Pevná obuv

Pevná
kotníková obuv

Trasa

První zastávkou je vnitřní vyhlídková terasa lomu ČSA, pokračuje se ke korečkovému rýpadlu RK 5000, což je POSLEDNÍ STROJ tohoto typu na světě. Dále rýpadlo KU300 na dobývání uhlí, rýpadlo KU800 pro těžbu nadložních zemin a zakladač ZP6600. Mimo lom vás trasa zavede na mostecký Hipodrom, který patří mezi úspěšně rekultivované území po těžbě. Poslední zastávkou je jezero Most a areál přesunutého děkanského kostela (oficiální název kostel Nanebevzetí Panny Marie), kde nahlédnete do jeho historie.

Mapa trasy

Sraz účastníků

na adrese Václava Řezáče 315, Most (pokud není domluveno jinak)

Termíny

v sezóně vždy od 9 hodin (středa, sobota).

Délka

obvykle 4,5 h

Doprava

terénním vozidlem s maximální kapacitou 18 lidí (zajišťuje těžební společnost) od budovy ředitelství

Ceny

dospělá osoba 350 Kč, děti od 12 do 18 let 150 Kč. Poplatek je nutné uhradit předem bankovním převodem či složenkou

Panorama

Trasa 2
Lom Vršany

Pro Rodinu

Pro rodinu
s dětmi od 12 let

Délka exurze

Délka exkurze
4,5 hodiny

Pevná obuv

Pevná
kotníková obuv

Trasa

Z vyhlídky vede trasa do samotného lomu Vršany, kde těží nadložní zeminy kolesové rýpadlo KU800 a pro těžbu uhlí se využívá rýpadlo KU300. Kromě těchto velkostrojů můžete sledovat i systém dálkové pásové dopravy a zakladač ZP6600, který vytěžený materiál zakládá na vnitřní výsypku. Mimo lom vás trasa zavede na mostecký Hipodrom, který patří mezi úspěšně rekultivované území po těžbě. Poslední zastávkou je jezero Most a areál přesunutého děkanského kostela (oficiální název kostel Nanebevzetí Panny Marie), kde nahlédnete do jeho historie.

Mapa trasy

Sraz účastníků

na adrese Václava Řezáče 315, Most (pokud není domluveno jinak)

Termíny

v sezóně vždy čtvrtek od 9 hod., v sobotu od 9.30 hod.

Délka

obvykle 4,5 h

Doprava

terénním vozidlem s maximální kapacitou 18 lidí (zajišťuje těžební společnost) od budovy ředitelství

Ceny

dospělá osoba 350 Kč, děti od 12 do 18 let 150 Kč. Poplatek je nutné uhradit předem bankovním převodem či složenkou

Panorama

Trasa 3
Rekultivační

Pro skupinu

Pro školní
skupiny
či odbornou
veřejnost

Délka exurze

Délka exkurze
2,5 hodiny

Pevná obuv není potřeba

Není potřeba
kotníková obuv

Trasa

Téma rekultivační trasy připravíme na míru Vašim požadavkům s ohledem na zájmy, znalosti či věk skupiny. Ať už jste se rozhodli přivést k nám školní děti, studenty, nebo dokonce odborníky, všichni si u nás přijdou na své.

S průvodcem navštívíte nejznámější území v okolí Mostu, kde stopy po bývalé těžbě hnědého uhlí zcela zmizely díky funkční rekultivaci, která je proměnila v areály pro relaxaci a odpočinek. Prohlédnete si jezero Most, areál Benedikt a Matylda, Hipodrom a okolí přesunutého děkanského kostela. Součástí prohlídky je i atraktivní zastávka na vyhlídce lomu Vršany, kde budete mít jedinečnou možnost vidět lom z ptačí perspektivy.

Pro odbornou veřejnost máme připravena následující témata, díky nimž se do daného oboru ponoří hlouběji:

  • • Historie rekultivační činnosti
  • • Velkoplošné utváření báňské krajiny
  • • Přípravná, projektová a schvalovací činnost dle zákonných opatření
  • • Technologické a biologické procesy jednotlivých etap důlně technické a ekologicko-technické fáze rekultivační obnovy
  • • Vznik nových ekosystémů
Mapa trasy

Sraz účastníků

na adrese Václava Řezáče 315, Most (pokud není domluveno jinak)

Termíny

je třeba domluvit individuálně, kontaktujte nás e-mailem na safari@7group.cz

Délka

obvykle 2,5 h

Doprava

určena školní skupiny či odbornou veřejnost s vlastní dopravou. Organizátor exkurzí dodává pouze průvodce.

Ceny

1 750 Kč za exkurzi, poplatek je nutné uhradit předem bankovním převodem

Panorama

NOVINKA – Trasa 4
Baby safari

Pro Rodinu

Pro rodinu
s dětmi od 6 let

Délka exurze

Délka exkurze
3,5 hodiny

Pevná obuv

Pevná
kotníková obuv

Trasa

První zastávkou je vnitřní vyhlídková terasa lomu ČSA, pokračuje se ke korečkovému rýpadlu RK 5000, což je poslední stroj tohoto typu v ČR, který si budete moci prohlédnout detailně. Z lomu se přesuneme do Podkrušnohorského technického muzea Most-Kopisty, kde bude pro účastníky exkurze připravena interaktivní prohlídka. Muzeum je umístěno v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III a je zaměřeno jak na povrchové, tak i hlubinné dobývání v hnědouhelných pánvích severozápadních Čech. Seznámíte se zde s unikátní technikou (od lokomotiv přes vozíky až po kombajny a různé dopravníky z hlubinných dolů), která je plně funkční. Budete moci sfárat do simulované štoly a zažít hlubinné dobývání včetně odpalu. Společně můžete hledat permoníka, který je zabydlen ve štole. Nebo si Vyzkoušet pozici záchranáře včetně použití profesionální techniky. Vše je zařízeno tak, aby prohlídka zaujala i nejmladšího návštěvníka. Po ukončení exkurze v muzeu je návrat zpět k budově ředitelství společnosti. Celou trasou vás bude provázet speciální vozidlo Kamaz vhodné pro děti od 6 let.

Adresa: Podkrušnohorské technické muzeum, bývalý důl Julius III, Most-Kopisty – podkrusnohorskemuzeum.cz

Trasa není určena pro školní exkurze.

Mapa trasy

Sraz účastníků

na adrese Václava Řezáče 315

Termíny

v sezóně od 9 hodin (vybrané neděle)

Délka

3,5 h

Doprava

terénním vozidlem s maximální kapacitou 18 lidí (zajišťuje těžební společnost) od budovy ředitelství

Ceny

dospělá osoba 350 Kč, děti 150 Kč. V ceně je již započítáno vstupné do muzea. Poplatek je nutné uhradit předem bankovním převodem či složenkou

Panorama

Novinka - Trasa 5
RK 5000

Pro dospělé

Pro dospělé,
fyzicky zdatné
osoby

Délka exurze

Délka exkurze
3 hodiny

Pevná obuv

Pevná
kotníková obuv

Trasa

Začínáme na vnitřní vyhlídkové terase lomu ČSA, kde se nám odkryje pohled na celý lom z výšky. Odtud už se vydáme prozkoumat odstavené rýpadlo RK 5000 – jediné svého druhu na světě. Po hlavním schodišti vystoupáme kolem pohonu korečkového řetězu do kabiny řidiče až na střechu rýpadla, která je ve výšce zhruba osmipatrového paneláku. Projdeme „mančaftkou“ (místností pro osádku), navštívíme vrátkovnu, odkud se lany ovládal zdvih korečkového vodiče. Sestoupíme do vnitřního prostoru rýpadla a prohlédneme si pohony kruhového dopravníku, kulovou dráhu otáčení horní stavby nebo hydraulický obvod pro kráčení stroje. Prohlídku zakončíme na spojovacím mostě, ze kterého uvidíme další obslužná zařízení.

Mapa trasy

Sraz účastníků

na adrese Václava Řezáče 315, Most (pokud není domluveno jinak)

Termíny

v sezóně vždy od 10 hodin

Délka

obvykle 3 h

Doprava

terénním vozidlem s maximální kapacitou 15 lidí (zajišťuje těžební společnost) od budovy ředitelství

Ceny

dospělá osoba 600 Kč. Poplatek je nutné uhradit předem bankovním převodem či složenkou

Bezpečnostní pokyny

Exkurze probíhají v těžebních lokalitách, kde je zapotřebí dodržovat specifické obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy (bezpečné nastupování a vystupování z terénního vozidla, používání ochranné přílby).

V průběhu exkurze platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů včetně piva. V opačném případě průvodce okamžitě zruší exkurzi, zavolá inspekční službu a vyjede se skupinou z lokality.

Proškolený doprovod nezletilých účastníků přebírá odpovědnost za jejich chování v prostoru těžební lokality.

Účastník exkurze získá před exkurzí základní informace o pravidlech bezpečného chování v těžební lokalitě a zakázaných činnostech: musí respektovat pokyny průvodce, nesmí z terénního vozidla vystupovat bez pokynu průvodce, nesmí se vzdálit od vozidla bez vědomí a souhlasu průvodce, přibližovat se k velkostrojům, vstupovat do prostoru pásového dopravníku, dotýkat se jeho částí, musí respektovat zvukovou signalizaci při najíždění technologického celku atd.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit trasu exkurze z provozních důvodů nebo v případě mimořádné události v těžebních lokalitách. V případě zrušení exkurze organizátor vrátí účastníkům příslušný uhrazený poplatek dle zvolené varianty (trasy) exkurze.

Bezpečnostní helma

Galerie

Načíst další
Zobrazit méně

Od Účastníků

11. 9. 2019

Včera jsme s kámošem absolvovali exkurzi do lomu ČSA. Byl to úžasný zážitek jednak díky skvělému počasí a hlavně díky průvodci panu HÁJKOVI. Děkujeme za možnost vidět tuto činnost na vlastní oči. Děkujeme.

František Pečenka

28. 8. 2019

Dnes jsme byli účastniky exkurse po povrchových dolech a rekultivovaných místech v okolí Mostu. Moc děkujeme za úžasný zážitek, za zasvěcený výklad pana Brtny a za možnost se dostat na mista, která jsme chtěli vidět z blízka. Určitě poreferujeme a doporučíme i známým a kolegům jako super tip na zajímavý výlet. Ješte jednou díky.

Milena a Miroslav Nipauerovi

20. 7. 2019

Děkuji za nevšední zážitek. Studnice informací, která nás ohromila, je průvodce pan Hájek. Je vidět že práce se mu stala koničkem a nebyla otázka, kterou by neuměl zodpovědět. Měli jsme štěstí že skoro všechna mista byla v provozu, ale zároveň diky tomu nebyl slyšet celý výklad. Možná pro zlepšení by bylo dobré zvážit použití nějaké drobné techniky. Ale to nic nemění na mém obdivu k Safari.

Zuzana Vejražková

17. 7. 2019

Děkujeme za velmi krásnou a poučnou exkurzi. Byli jsme velice spokojeni. A dík moderátorovi panu Brtnovi za výklad, který byl bravurní. Díky.

Pavel Zamazal + Helena Zamazalová, České Budějovice

4. 7. 2019

Děkujeme za zajímavou exkurzi do lomu Vršany. Safari zaujalo a rozšířilo obzory jak teenagerum tak rodičům. Pan průvodce byl výborný a oceňuji podané informace od historie, přes technologii těžby po rekultivaci.

Helena s rodinou

26. 6. 2019

Dobrý den. Safari se moc povedlo. Výklad zcela bez chyb. Průvodce prostě perfektní.

V. Perlík

26. 6. 2019

The Safari was really well done as it was a unique experience. I especially like that we got to get up close and person with the machines and learn how the work, I also liked the fact that we got to see what happens after the minners are done minning, such as the horse race. I wish more people got the chance to see how the mining world works and how the fix the field after. Thanks Mr. Brtna.

Sincerely Michael Hale, 16 years old, Nevada USA

25. 5. 2019

V sobotu 25. 5. 2019 jsme se zúčastnili exkurze „Uhelné safari“. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat panu Hájkovi, který měl nelehký úkol přizpůsobit výklad dětem od 6 do 12 let. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva Podkrušnohorského technického muzea, kde pan průvodce vysvětloval práci v dolech. Děti si mohly vyzkoušet hornické dovednosti a osahat důlní stroje. Moc děkujeme za zajímavé dopoledne a především za velkou trpělivost.

Děti a tety z dětského domova v Mostě

23. 5. 2019

Vážená paní Janošová, byli jsme ve čtvrtek 23. května 2019 s dětmi z 15. ZŠ na uhelném safari. Chtěli bychom akci moc pochválit a poděkovat za organizaci a hlavně za odborný a poutavý výklad pana průvodce Brtny. Akce byla pro nás přínosná, doporučila jsem ji i kolegům do dalších let. Ještě jednou moc děkujeme, opravdu jsme si to užili.

Zdeňka Smetáková

9. 5. 2019

Bylo to skvělé. Přesně pro děti této věkové kategorie. Moc děkuji za spolupráci všem zúčastněným. Děti jsou nadšené a naléhají, kdy pojedou ty, co ještě nebyly. Doufám, že se mohu v příštím roce opět přihlásit ke zrealizování podobné akce. Moc mě těšilo. Hodně krásných dnů a pevné zdraví.

Romana Černá, Základní škola Louny

24. 9. 2018

Skutečnost předčila naše očekávání. Největším zážitkem bylo vidět ty obrovské stroje zblízka.

Martin, Praha 6

1. 9. 2018

Byl to silný zážitek, a i když nejsem odborník, bylo to skvělé, zajímavé. Měla jsem tak trochu obavy z toho, co mne čeká, ale realita byla úplně jiná. I když jsme byli přímo v dole ČSA, v jeho okolí jsme se mohli přesvědčit, že člověk zde přírodě vrací to, co jí vzal. Dělá to pro přírodu i pro sebe. A skvělý průvodce nám vyprávěl příběh o těžbě uhlí. Chtěla bych se na Uhelné safari příští rok vrátit. Stojí to za to.

Jiřina, Praha

9. 9. 2018

Hluboce se skláním před průvodcem po uhelném safari panem Václavem Hájkem, který nás 8. 9. 2018 provázel. Je vidět, že svojí práci miloval, že o ní dokáže dokonale vyprávět. Ví snad všechno o každém šroubku na velkostrojích. Překvapil mě i znalostí historie Mostu a okolí. Díky pane Hájku!!! Sám jsem pracoval v hlubinném hornictví 32 roků a jsem na havíře nesmírně hrdý. Kamarádi, zdař Bůh

23. 8. 2018

děkuji za možnost zúčastnit se Uhelného safari - Vršany - 23.8. Bylo to prostě úžasné a především, za mě, poděkujte Vašemu průvodci. Bohužel jsem zapomněla jeho jméno, ale byl naprosto skvělý. Lepšího si snad neumím představit, jelikož jsem sama průvodkyně - sice po pražských památkách :) - dovedu ocenit jeho "srdcovou" profesionalitu.

Iva N.

11. 8. 2018

Naprosto unikatni zazitek. Predevsim diky panu pruvodci. Diky tedy jemu i manzelovi za tento paradni narozeninovy darek!

Lída, Ústí nad Labem.

24. 9. 2018

Dobrý den, absolvovali jsme Safari v sobotu 15.9.18 a byl to naprosto úžasný zážitek. Jak již píší mnozí přede mnou, tak jsme viděli obrovské (opravdu hodně obrovské) stroje jak těží uhlí a přitom se ještě vlastní silou posunují.... Pan průvodce nám podal vyčerpávající výklad a já mohu návštěvu Uhelného safari vřele doporučit. Za brněnskou výpravu ještě jednou děkuji.

Leo

30. 8. 2018

Moc děkujeme za skvělý výklad p. Gerthnera, velmi znalý a výborný průvodce. Exkurzi k dostihovému areálu bychom klidně i vynechali. Vidět všechny stroje a různá místa dolu bylo velmi zajímavé. Bylo by zajímavé, kdyby bylo možno navštívit opuštěné unikátní rypadlo, alespoň pro lidi, kteří by byli schopní se tam vyšplhat. Můj skotský kamarád by také rád poděkoval p. průvodci za velmi příjemně strávený den. Také protože u něj ve Skotsku již nejsou žádné doly v provozu. Na shledanou příští rok.

František a Richard, Praha

30. 8. 2018

Děkujeme tímto za skvělou prohlídku mostecké pánve včetně rekultivovaných ploch. Můžeme "Mostečákům" závidět množství míst, které se z šachty změnily, nebo ještě změní na místa pro relaxaci, setkání s přáteli, nebo je mohou využít ke sportu. Skvělý výklad průvodce, pana Gerthnera, značně změnil náš pohled na hornictví, těžební limity... Vřele všem doporučujeme pohled zblízka na neuvěřitelné stroje při práci a na to, co je možné z obrovských jam po těžbě vytvořit. Ještě jednou mockrát děkujeme.

P&M. Ústí nad Labem

22. 8. 2018

Vše bylo zde popsáno a já se mohu hrdě přidat ke všem komentářům. V dětství jsem to měl za domem a nemohl k tomu, dnes se mi splnil jeden z dětských snů. Neopakovatelné, dech beroucí, jedinečné. Velké dík patří neúnavnému průvodci panu Gerthnerovi, jež nám okamžitě mailem odpověděl i na dotaz ohledně parkování a od počátku až do konce prohlídky nám vše ochotně vysvětloval.

Richard a Jakub Jaklovi, Cheb

11. 8. 2018

Dnešní výlet na Uhelné safari neměl chybu! Vrátili jsme se nadšení, udělali jsme pěkné fotky, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Veliký dík panu průvodci Gerthnerovi!!! Byl jste skvělý!!! Asi se vrátíme, na trasu č.2... Nebo do Podkrušnohorského technického muzea. Všude o vás (o Vás, pane Gerthnere) budeme básnit :-) Díky!

Kateřina + Štěpán, Praha

28. 7. 2018

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat za jedinečný zážitek, kterým Uhelné safari rozhodně je. Dostat se až na samotné dno dolu a vidět na vlastní oči práci obřího rypadla se jen tak nepoštěstí. Za skvělý bonus považuji návštěvu rekultivovaných ploch. Jako mostecký patriot jsem moc ráda, že se Uhelné safari snaží ukázat Most jako místo, kde je toho spoustu k vidění, a že důl pro naše město znamená víc než díru v zemi. Díky za to, jak to děláte!

Tereza, Most

18. 7. 2018

Uhelné safari bylo naprosto skvělé. Je fascinující dostat se tak blízko k těžebním obrům a vidět vše naživo. Musím poděkovat za možnost se na takové místo podívat. Průvodce pan Gerthner byl naprosto super a jeho povídání velice zajímavé. Tato exkurze mi změnila pohled na mosteckou oblast a rozhodně ji musím doporučit každému.

Jirka, Rychnov nad Kněžnou

11. 7. 2018

Dobrý den, 11. 7. 2018 jsme se zúčastnili exkurze do lomu ČSA. Pan průvodce byl naprosto perfektní a jeho vědomosti jsou obdivuhodné, měl velice poutavý výklad a byla jsem moc ráda i za informace o městě. Moc děkuji za možnost podívat se z takové blízkosti na ty neskutečné těžební stroje. Všem doporučuji !!!

M+J Tomáškovi, Praha

8. 6. 2018

Musím pochválit jak organizaci akce, tak výběr trasy a zejména kvalifikovaný, srozumitelný a poutavý výklad průvodce pana Gerthnera, zapáleného technického nadšence, který mne inspiroval i k návštěvě Podkrušnohorského technického muzea a poradil mi tam tramvajové spojení. Návštěvu muzea musím rozhodně doporučit. Paní průvodkyně, která v dole pracovala na povrchu, ale znala práci i v podzemí, podala kvalifikovaný výklad se zapálením pro věc. Expozice je velmi dobře udělaná a ačkoli jsem byl v různých muzejních dolech, tento se mi líbil nejvíce. Mají tam mj. i skvěle zachovaný parní těžní stroj, důlní stroje ukazují některé v běhu. Tak pokud už budete v Mostě, technické muzeum nevynechejte!

Praha

5. 6. 2018

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat panu průvodci, panu inženýru Brtnovi, který prováděl naši skupinu dne 2/6/2018 od 09:30 hod. - trasa 2. Jedinečné znalosti pana průvodce týkající se rekultivace nás návštěvníky naprosto ohromily. Děkujeme také panu řidiči za svezení, s naprostou lehkostí nás dostal všude, kam pan průvodce slíbil.

Michaela

4. 6. 2018

Dobrý den, v sobotu jsme se zúčastnili uhelného safari na trase 1. Návštěva předčila mé očekávání. Pohled na velké stroje zblízka je úžasný a nezapomenutelný zážitek. Dalším překvapením byly rekultivované plochy, které z města Most dělají pěkné místo pro bydlení se spoustou míst ke sportovnímu vyžití a odpočinku. Děkujeme panu průvodci za zajímavé povídání a panu řidiči, že nás bezpečně provezl nejen lomem.

Radana a Petr

3. 6. 2018

Díky za nezapomenutelný zážitek. Uhelné safari má smysl. Speciální dík pro pana Gerthnera, chytrý a příjemný pán, nabitý informacemi. Natočte dokument, který bude uvádět, je to srdcař a má to tam opravdu rád.

Benedikt, Plzeň

19. 5. 2018

Chtěl bych poděkovat za perfektní exkurzi na trase ČSA. Obzvláště panu průvodci a panu řidiči. Skvěle jsme si to užili.

Michal, Plzeň

18. 5. 2018

Just a little note to thank you for arranging the Coalfield Safari for us and for providing the larger vehicle. The tour was fantastic and greatly appreciated by students and staff alike. Our thanks also to the tour guide, whose name I didn't catch but whose extensive knowledge made the visit so informative . We will be in touch again next year to arrange another visit!

Mike

16. 5.2018

Dobrý den, dnes jsme celá firma absolvovali vaši exkurzi Uhelné safari - trasa 1. Můžu za všechny říct, že to byl nevšední zážitek - vidět provoz povrchového dolu, těžební mechanizaci, povedené rekultivace krajiny i známý přestěhovaný kostel. Pan průvodce Gerthner byl výborný, jeho povídání velmi zajímavé. Já osobně se ráda do Mostu a jeho okolí vrátím za dalšími zážitky... S pozdravem

Daniela Zvárová, MERCED a.s. Pardubice

9. 5.2018

Dobrý den, dnes jsme se zúčastnily US, kde jako průvodce byl pan Gerthner snad si jméno pamatuji dobře;) Z jeho výkladu bylo zřejmé, že havířina je a byla jeho velkým koníčkem. Poskytl nám spoustu zajímavých informací a neustále dbal na naši bezpečnost. Bylo velmi zajímavé vidět ty obrovské stroje, které se shora zdají jako hračky. Také ukázka upravených / rekultivovaných ploch byla zajímavá a hlavně je to velice záslužná práce. Hipodrom i jezero Milada a spousta vinic, ano takhle má vypadat péče o krajinu, kterou člověk vytěžil. Uspořádání ukázky těžby uhlí - Uhelné safari, hodnotíme jako velice dobrý a záslužný nápad. Díky.

HaH Paraskovy

7. 5. 2018

Velice zajímavá exkurze se skvělým průvodcem, který měl celou cestu o čem povídat. Znalosti průvodce byly až k nevíře. Veškeré údaje, včetně těch číselných chrlil z hlavy a perfektně zodpověděl dotazy všech účastníků. I přesto, že jsme Mosťáci, tak jsme si výlet užili a určitě doporučujeme.

Kačabovi

>

20. 3. 2018

Safari předčilo naše očekávání, i když jsme projeli jen cca 3/4 kvůli našemu dalšímu programu, tak se všem moc líbilo. Kromě mě byli všichni účastníci z ostatních částí Čech a byli mezi námi i zahraniční hosté, kterým se též Safari líbilo. Celkově si myslím, že ve všech se změnil názor na to, že severní Čechy kolem Mostu, Chomutova a Kadaně jsou "měsíční krajina". Též výklad od jmenovce pana Hájka byl poutavý a provedl nás úplně úžasně od historie až po současnost nejen Vršanské tak i historií těžby v severních Čechách.

16. 9. 2017

Dobrý den, v sobotu 16. 9. 2017 jsme se zúčastnili Uhelného safari, trasa 2 - Vršany, a musím poděkovat za fantastický zážitek. Pan průvodce Brtna byl úžasný, zodpověděl všechny naše nesčetné dotazy nejen na fungování a provoz dolu a těch pozoruhodných strojů, ale i na rekultivaci a dějiny Mostu. Shodli jsme se, že exkurze předčila naše očekávání.

S pozdravem, Petra Diestlerová

31. 8. 2017

Včera (31. 8. 2017) jsme navštívili uhelné Safari a chtěli bychom moc poděkovat pánům průvodcům ing. P. Brtnovi a ing. J. Navrátilovi, za velmi zajímavé a poutavé provázení celým provozem. Byl to nevšední zážitek vidět z takové blízkosti obrovské těžební stroje v plném provozu, dozvědět se tak detailně technologii těžby hnědého uhlí i následnou obnovu vytěženého prostoru. Zážitek byl i jízda terénním vozidlem. Moc jsme si to užili a ještě jednou moc děkujeme.

Za kolektiv TK Štětí Jana Valentová

Ráda bych poděkovala za skvělou exkurzi po uhelném safari. Lomy jsou součástí okolí mého bydliště, a tak bylo velkým zážitkem podívat se nejen na ně, ale i do nich. Dokonalosti exkurze dosáhla především díky výbornému výkladu a znalostem pana průvodce Josefa Gerthnera. Moc děkuji!

Kateřina, Most

3. 8. 2017

Dne 3. srpna 2017 jsem se zúčastnila skvělého projektu „Uhelné safari“ organizovaného vaší společností. Absolvovala jsem trasu č. 2, lom Vršany. Pocházím z Chomutovska a mezi lomy a těžbou uhlí již žiji několik desetiletí. Až letos se mi podařilo vidět v reálu těžbu velkostrojů, uhelnou sloj a složité pracovní podmínky v lomu. Jsem studentkou kombinovaného studia třetího ročníku vysoké školy a právě sbírám podklady pro mou bakalářskou práci, která se týká těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi. Vaše exkurze byla pro mne velkým přínosem. Obrovské díky si zaslouží náš zkušený průvodce, který byl odborně na vysoké úrovni, jako důsledek své dlouholeté praxe. Byl velice vstřícný a ochotně odpovídal na naše zvídavé dotazy.

S přátelským pozdravem Monika Mrhalová

31. 5. 2017

Dobrý den, minulou středu (31. 5. 2017) jsme byli s pedagogy pražských škol v lomu ČSA a od kolegů mám velmi kladnou zpětnou vazbu. Prosím vyřiďte poděkování panu průvodci.

Mgr. Dušan Slovák

Dobrý den, paní Měsková, moc Vám se všemi kolegy děkujeme za perfektní exkurzi po rekultivacích v Mostě. Bylo to moc pěkné. Udělala jste se svým rekultivačním týmem opravdu hodně práce.

Mgr. et Bc. Lukáš Ležák DiS., ZŠ Velká Losenice

23. 7. 2016

V sobotu 23. 7. 2016 jsme se zúčastnili 2. trasy Uhelného safari. Byli jsme naprosto unešení nejen vyčerpávajícím výkladem průvodce pana Hájka, ale hlavně obsahem exkurse. K vidění toho bylo spousty a to malé štěstí vidět všechny tři "dinosaury" v provozu, zanechal velký zážitek. Ještě jednou děkujeme za získané vědomosti a rádi budeme dále předávat jen ty nejlepší reference.

Petr a Jirka, Slaný

25. 6. 2016

Všem doporučuji prohlídku se skvělým ,,panem Průvodcem´´ co o provozu dolu ví snad vše :-) nenechte si ujít více než 4 hodinovou exkurzi o které spousta místních neví. Osobně jsem byl na trase č.2 25. 6. 2016 překvapen prostředím a umem lidí, kteří pracují a obsluhují takové velké stroje! Děkuji a rád se někdy vrátím.

Karel, Brno.

21. 5. 2016

Dobrý den, 21. 5. 2016 jsme byli na prohlídkové trase č.1. Pan průvodce mluvil velice dobře, hlasitě, zajímavě a uměl uspokojivě zodpovědět i různé dotazy. Prohlídka je velmi zajímavá, je škoda že není bližší přístup k těžebním strojům i pro fotografování. Byl jsem unešen krásou rekultivovaného města Most. Sportoviště, klidové zóny. Mohu všem doporučit. Ještě jednou děkuji za super zážitek

Káňa s rodinou, Praha.

28. 5. 2016

Vážení, dovolte,abych jménem klubu seniorů podniku Metrostav Praha poděkoval Vaší organizaci za mimořádný zážitek,který jste nám připravili. Dne 28. 5. 2016 v 9.30 jsme byli uvítáni se základním výkladem a další cca 4 hod.doprovázeni p.Františkem Jochmanem na tr. Lom Vršany. Jen zcela vyjímečně se můžeme setkat s tak odborně zdatným a ochotným člověkem, který nám odpověděl na všechno co nás zajímalo. Přitom bylo vidět, že svou činnost dělá rád, též jako důsledek své dlouhé praxe v oboru. Poděkujte mu, prosím, za to co pro nás udělal a jakou čest dělá Vaší organizaci.

Za klub seniorů Ing.Miroslav Kolečkář.

4. 5. 2016

Dnes 4. 5. 2016 jsme se skupinou studentů absolvovali první letošní prohlídku na trase č. 1 a chtěli bychom poděkovat panu průvodci i všem organizátorům za skvělou exkurzi. Váš program je velice zajímavý a velmi přínosný v praktickém doplnění studovaných témat. Vše je mnohem lepší vidět na živo a u Vás přímo na dosah ruky. Děkujeme za skvělý výklad i milý přístup, určitě se přijedeme brzy podívat znovu.

Za studenty katedry geografie Jakub Jelen, Praha.

1. 10 2016

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílejí na organizaci Uhelné safari. Tuto zajímavou akci jsme s naším domovem mládeže při Vyšší odborné škole, Střední pedagogické škole, Obchodní akademii a Střední škole zdravotní navštívili již několikrát. Vždy je vše pečlivě připravené, všichni zainteresovaní vstřícní, milí. Velký dík patří paní R. Martínkové, která vždy ihned zareagovala na naše e-mailové dotazy. Děkujeme také panu průvodci, který se nám ve čtvrtek 1.10. velmi věnoval. Těžbu uhlí známe z televize, teorii ze školy, ale takhle v reálu, bylo vše úplně jiné. Díky všem, kteří tuto akci vymysleli a podílejí se na její realizaci. Za účastníky čtvrteční exkurze

Kristina a Illia.y

3. 10. 2015

Dnes 3. 10. 2015 jsme absolvovali prohlidku lomu CSA. Pocasi nam pralo, pruvodce s ridice super a realita lomu vcetne techniky v provozu jednim slovem uzasne. Tech 3,5 hod. stravenych v lomu s vycerpavajicim komentarem od naseho pruvodce bylo hodne zajimave a poucne. Moc dekujem.

Lubos, Martineves.

Dnes jsme absolvovali se skupinou zaměstnanců z Elektrárny Chvaletice prohlídku uhelného dolu. Jako pracovník s 32 letou praxí v energetice jsem služebně navštěvoval všechny klasické i vodní elektrárny skupiny ČEZ i klasické elektrárny v mnoha státech Evropy, Asie i USA. Mezi velkými stroji a rozlehlými pasovými dopravami jsem se běžně pohyboval. Ale to, co jsem viděl dnes mne skutečně ohromilo. Neskutečně tvrdé pracovní podmínky, rozlehlost pracovišť a ohromující stroje. Obdivuji lidi, kteří tyto stroje navrhli, provozují a hlavně je umí udržovat a opravovat. Vyjadřuji jím tímto svůj obdiv a úctu k jejich práci. Děkuji tomu, který nás provázel a podal velice zajímavý a odborný výklad i těm, kteří mi tento hluboký zážitek umožnili.

V úctě Rudolf Fišer.

30. 9. 2015

Dnes 30. 9. 2015 jsem s manželkou absolvoval okruh č.1 s průvodcem panem Gerthnerem a chci touto cestou poděkovat všem kdo tuto akci vymysleli a zajistili. Doly a rekultivace jsme znali jen z televize , ale realita předčila naše veškerá očekávání . Výklad průvodce byl více než fundovaný se zápalem pro věc, přímo srdeční záležitost.

Šelderovi z Prahy

12. 9. 2015

Trasa č. 1 12. 9. 2015 - skvělý zážitek s výborným a vtipným průvodcem. Škoda jen té mlhy. I tak jsem ale viděli něco, co řada lidí neuvidí za celý život. Děkujeme.

Tomáš, Ústí nad Labem

5. 9. 2015

Dobrý den, absolvovali jsme trasu 2. - Vršany dne 5. 9. 2015. V tak výborný a nevšední zážitek jsme ani nedoufali. Moc děkujeme panu průvodci a panu řidiči:-) Oba byli bezvadní. Výklad byl lidský a dobře pochopitelný i pro nás, kdo o dolování nemáme ani páru. Jako doporučení - určitě nepodcenit oblečení. Ačkoliv bylo počasí příjemné a slunečné a měli jsme pocit, že tolik vrstev oblečení máme zbytečně, tak opak byl pravdou. Dovolíme si ještě touto cestou poděkovat znovu za výborný dárek :-)

Petr a Zuzana, Praha

15. 8. 2015

Dne 15. 8. 2015 jsme absolvovali trasu č.1, bylo to naprosto perfektní, vynikající průvodce, počasí nám přálo, takže samá pozitiva. Bylo to 4,5 hodiny plných výborných zážitků. Doporučuji všem.

Pavel, Poděbrady.

Prohlídka lomu ČSA byla zajímavá, hlavně proto, že člověk nemá možnost se jinak do takového provozu dostat a udělat si představu o procesech, které denně v dole probíhají. Výklad pana Gerthnera byl velice poutavý a poučný. Nejvíce mne ale kromě obrovských strojů zaujaly rekultivace. Zejména, když se člověk zamyslí nad tím, v jaké míře tyto procesy ovlivňují tvář současné krajiny. Myslím si, že je to velice důležité téma - udržet a rozvíjet, třeba i po vzoru zahraničních inspirací, krajinu plně funkční i po radikálním zásahu těžby. Určitě prohlídku doporučuji :)

Lucie, Plzeň.

Včera jsem navštívil důl Vršany. Prohlídka se mi moc líbila, bylo úžasné vidět tyto kolosy na vlastní oči. Když mi někdo tvrdil, že onen bagr chodí, nevěřil jsme tomu, měl jsme , ale možnost tento pochod vidět, je to úžasné. Moc zajímavý a pěkný i zkamenělý strom v dolu Vršany. Díky.

Martin, Dírná.

Na Mostecko jsem se vypravil, abych si na zdejší situaci udělal vlastní názor díky osobní zkušenosti. Uhelné safari se stalo podstatnou částí finální mozaiky.

Radek, Veselí nad Lužnicí.

27. 6. 2015

V sobotu 27. června jsme absouvovali prohlídku na trase 1. Děkujime Vám všem především panu průvodci, který se nám profesionálně celé čtyři hodiny věnoval. Nás z Vysočiny obeznámil s těžnou hnědého uhlí a celou historií Mostu. Děkujime bylo to velice zajímavé. Návštěvu doporučujeme všem.

Návštěvníci z Vysočiny.

Děkujeme za hluboký zážitek, za profesionální komentář pana Gerthnera, bravurní transport po náročných cestách. Děkujeme za možnost seznámit se blíže s problematikou, nasát atmosféru, zažít dunění strojů tak zblízka, že jsme na chvíli všichni pocítili touhu stát se bagrákem... Bylo to fascinující!

Šmejkalovi, Praha.

15. 5. 2015

Dne 15. 5. 2015 jsme se zúčastnili "Uhelné safari" na trase č. 1. Bylo úžasné vidět vše zblízka, průvodce pan Gerthner má vynikající znalosti, opravdu profesionál. Moc se nám to líbilo a za vše velké díky.

Pavla a Vladimír z Ústí nad Labem.

Skvělý krátký skok do třetihor! Specifická vůně uhlí a ty obří stroje..něco úchvatného. Díky že dáváte možnost takového zážitku..

Honza, Přerov.

Absolvovala jsem obě hlavní prohlídkové trasy. Průvodci byli zapálení pro věc a že bylo na co koukat, když nás onen deštivý červnový den musel v jílovišti táhnout bagr. Rypadla jezdím obdivovat i individuálně na všechna možná povolená místa, např. rozhledna u Strupčic či pěkná procházka je při stmívání k zámku Jezeří.

Návštěvnice z Prahy.

4. 10. 2014

Dne 4. 10. 2014 jsem se zúčastnila "safari" na trase č. 2 Vršany. Bylo to moc zajímavé. Velkostroje jsou ohromující. Děkuji také za zajímavý a poutavý výklad panu průvodci Brtnovi a také panu řidiči za bezpečnou dopravu.

Nezapomenutelný zážitek.

30. 8. 2014

Zůčastnil jsem se 30.8. s přáteli exkurze do lomu ČSA a jsem nadšený. Procestoval jsem toho už hodně, ale tohle jsem ještě nikde neviděl. Ohromující! Velké díky p. Gerthnerovi a Severní energetické! Filip, Praha

Filip, Praha

9. 8. 2014

V sobotu 9. 8. 2014 jsme byli na trase č.1, nadchl nás důl ČSA. Velké díky panu Gerthnerovi za skvělý výklad, má ohromující znalosti všeho okolo dobývání uhlí a rekultivací. Škoda, že nějaké podobné exkurze neorganizuje i "naše" Sokolovská uhelná.

Honza

21. 5. 2014

Dne 21. 5. 2014 jsme strávili příjemné dopoledne v dole ČSA. Uhelné safari je velmi poučný a zajímavý projekt. Velké díky panu průvodci Gerthnerovi za skvělý výklad. Vřele doporučuji všem.

Jarda, Cvikov.

31. 5. 2014

Dne 31. 5. 2014 jsem navštívil důll ČSA, mohu říci, že to bylo naprosto úžasné a prohlídku bych doporučil hlavně "zeleným", aby se podívali na tu krásně zrekultivovanou krajinu s jezery. Velký dík patří hlavně našemu průvodci panu Gerthnerovi, to je opravdu profesionál na svém místě, který dělá čest Vaší společnosti.

Kučírek, Praha.

10. 5. 2014

Rád bych Vám touto cestou poděkoval za perfektní zážitek, který díky Vaší společnosti máme. V sobotu 10.5. se naše skupina účastnila exkurze do Lomu Vršany. Vše bylo perfektně zorganizované a od průvodce pana Navrátila jsme se dověděli spoustu zajímavých informací.Celý náš názor bych shrnul větou: Kdo neuvidí, neuvěří.

Děkuji Vám za skvělou exkurzi do míst, kam se normálně nemohu dostat i přesto, že celý život žiji v těstné blízkosti dolu ČSA (Vysoká Pec). Skvělá organizace, skvělý doprovodný výklad a vyšlo i počasí. Určitě navštívím i zbývající dvě trasy.

S pozdravem Josef Kujan DiS.

7. 6. 2014

Navštívili jsme lom Vršany. Zároveň jsme viděli Kolesová rýpadla KU300 a KU800. Byl to neuvěřitelný zážitek. Najen, že jsme měli skvělého průvodce, ale i řidič si zaslouží můj obdiv. Musí být velmi těžké se po taměnjších cestách pohybovat, ale on to zvládal bravurně. Následně jsme navštívili rekultivovaný Hypodrom Most a jezero Most. Kdybych neviděl mapy původní těžby, jen těžko bych uvěřil, že zde byl orovský lom. Myslím si, že Uhelné safari je skvěle vymyšlený a dokonale propracovaný projekt. Už jen to, že dostanete pytlík na sběr uhlí... Děkuji za krásný den! A na závěr jeden tip: další možnost by mohla být prohlídky rýpadla. To by mě osobně zajímalo.

29. 5. 2014

nejprve bych Vám rád poděkoval za organizaci akce Uhelné safari dne 29. 5. 2014 na Lom Vršany. Naše skupina Zeměměřických a katastrálních inspektorátů z celé republiky byla akcí nadšena. Vyjma mne byli všichni v takovémto prostředí poprvé. Již samotný dojem z rozměrů lomu, rypadel i zakladačů byl ohromný a k tomu zajímavé vyprávnění průvodce p. Jochmana (snad je jméno dobře). Nadstandardem bylo i Vámi zajištěné setkání s Ing.Blínem, zástupcem hlavního měřiče. Vyřiďte, prosím, oběma poděkování. Já osobně jsem si opravdu rád zavzpomínal na mládí, neboť jsem byl v jedné ze skupin geodetů, kteří pod vedením Ing.Kocourka vytyčovali v roce 1975 dráhu přesouvaného kostela a v průběhu let jsem mnohokrát fotogrammetricky sledoval deformace KU300, KU800 i RK 5000.

Od roku 2011 pořádáme pro své kolegy z pražského metra každoročně výpravy na Uhelné safari. Každý z účastníků se vrací domů plný dojmů z bezprostředního setkání s unikátními mohutnými rýpadly. Za kladné hodnocení exkurzí patří dík i průvodcům. Těšíme se na další návštěvy Mostu.

Před 25 lety jsem působil na lomu ČSA a slíbil jsem kolegovi v Ostravě, že mu ukážu povrchový důl. Nečekal jsem takový zážitek, ačkoli pracovně bych se už vrátit nechtěl. Udělali jste kus dobré práce, rekultivace mne příjemně překvapily a zvláštní uznání patří průvodci panu Gerthnerovi, protože vtipně a přitom zasvěceně dokáže podat i složité technické procesy. Jsem rád, že už není vše tajné, jako dříve, uhelné společnosti udělaly vstřícný krok k lidem, kterým v minulosti spíše jen braly domovy. Určitě se najde společná řeč i pro budoucnost.

Libor, Ostrava

25. 6. 2014

Dne 25.6. 2014 jsme navštívili důl ČSA. I přes velkou nepřízeň počasí to byl nevšední zážitek. Určitě řada z nás se dnes dívá na Vaše město trochu v jiném, lepším světle. Obrovské díky panu průvodci Gerthnerovi za skvělý výklad a opravdovou profesionalitu. Je to člověk na svém místě. Děkuji za krásný zážitek, určitě se vrátíme.

Míra Plzeň.

Jedním dechem: poučné, zajímavé, díky panu průvodci Gerthnerovi zábavné. Revitalizace - neuvěřitelná. Rýpadla v provozu, ideální počasí. Víc takových výletů.

Olee, Jičín.

Z Mostecka jsme byli všichni nadšeni a udělali jsme si úplně jinou, podstatně pozitivnější představu. Každému budeme doporučovat a sami se určitě vrátíme na další doporučená místa.

Petr Boudyš, Hradec Králové

Exkurze ze 30.6. pod vedením pana Gerthnera mne zcela nadchla. Dostat se díky tomuto projektu s odborným komentářem na místa laikům zapovězená je skvělý zážitek pro všechny, které zajímá technika obřích rozměrů, ale i příroda samotná. Doporučuji též odpůrcům těžby, ať vidí stav po rekultivaci :-D Jedním slovem, super!!

Vašek, Žatec.

Napište nám